kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5192943

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ogłoszenie o przetargu

dodano 30-06-2017

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny

na sprzedaż niżej wymienionych  nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy:

1) Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 30/32 o powierzchni 0,1103 ha, położona w m.Pełczyce.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przylegającym bezpośrednio do jeziora Krzywe.

Zgodnie z uchwalonym miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru z którego pochodzi zbywana nieruchomość ustalona została funkcja wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  48.100,00  zł  (czterdzieści osiem tysięcy sto).

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2) Działka zabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 351/11 o powierzchni 0,0237ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  przy ul.Dworcowej i zabudowana budynkiem garażowym w złym stanie technicznym.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i nie były wydawane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi  7.700,00  zł  (siedem tysięcy siedemset).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z płatności podatku VAT.

3) Działka  niezabudowanego gruntu oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 168 o powierzchni 0,3600 ha, położona w m.Będargowo.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miejscowości i stanowi nieurządzona zieleń. Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce określa przedmiotową nieruchomość jako tereny boiska sportowego do zagospodarowania. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00032829/7

Cena wywoławcza wynosi  27.300,00  zł  (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2017 r. w  godz. 10,00 do 11,30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych nieruchomości w terminie do 28 lipca 2017 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia