kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5403598

Obsluga techniczna
ALFA TV

XXII Sesja Rady Miejskiej

dodano 17-10-2017

Zapraszam na XXII Sesję Rady Miejskiej w Pełczycach, 
która odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 12 - tej  
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach / I piętro/

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 5. Wnioski, postulaty i zapytania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 7. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pełczyce.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2018 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Będargowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Jana Pawła II w Bedargowie.
 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.I Dywizji im.Tadeusza Kościuszki w Chrapowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.I Dywizji im.Tadeusza Kościuszki w Chrapowie.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,LUBIANA’’ w Lubianie.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Pełczyce.
 13. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.157.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 września 2017 roku w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Pełczycach.
 15. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.     
 16. Informacja z realizacji zadań oświatowych / zamieszczona w BIP-zakładka Rada-Informacje/.
 17. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
 18. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia