kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5634487

Obsluga techniczna
ALFA TV

Sesja Rady Miejskiej

dodano 29-05-2018

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Pełczycach,
która odbędzie się w dniu 7 czerwca br. o godz. 12 - tej 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach / I piętro/.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 5. Wnioski, postulaty i zapytania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.187.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Budowa targowiska miejskiego w Pełczycach’’.
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce.
 11. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za 2017 rok. 
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.166.2017 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Programu Współpracy na 2018 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pełczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pełczyce.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Pełczyce.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Pełczyce publicznym przedszkolu.
 17. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.105.2016 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ,, Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Będargowo, Bolewice, Jarosławsko, Krzynki, Ługowo, Płotno oraz częściowej aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości dla miejscowości Pełczyce na lata 2016-2022’’ / informacja zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w BIP-zakładka Rada-Informacje/.  
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pełczyce.
 20. Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2017 rok  / informacja zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w BIP-zakładka Rada-Informacje/.  
 21. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Pełczyce na lata 2016-2020’’ za okres od 15 kwietnia 2016 roku do 15 kwietnia 2018 roku  / informacja zamieszczona na stronie internetowej urzędu oraz w BIP-zakładka Rada-Informacje/.  
 22. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
 23. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik


 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia