kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

5557988

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ogłoszenie o przetargu

dodano 05-12-2018

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy,


1) Działka niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 633/ 8 o powierzchni 0,2543 ha.
Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce. 
Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00004314/9
Cena wywoławcza wynosi  54.000,00  zł  (pięćdziesiąt cztery).
Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.


2) Działki niezabudowanego gruntu, oznaczone wg. ewidencji gruntów nr 36, 37 i 38 o łącznej powierzchni 0,4495 ha, położone w m.Pełczyce 
Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów-Recz. Dla przedmiotowego obszaru brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zwarte w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczają w tym miejscu lokalizacje skoncentrowanej działalności inwestycyjnej sąsiadującej bezpośrednio z pasem technicznym drogi wojewódzkiej.
Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00004314/9
Cena wywoławcza wynosi 263.000,00  zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)
Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

3) Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 353/4  o powierzchni 0,0825 ha.
Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w peryferyjnym obszarze miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Recz 
Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1C/00026465/6
Cena wywoławcza wynosi  40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy).
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2019 r od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych na wybrane poszczególne nieruchomości w terminie do 4 stycznia 2019 r. gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007. 
Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 11 lub telefonicznie (095)7685048+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia