kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6275796

Obsluga techniczna
ALFA TV

Ogłoszenie o przetargu

dodano 16-08-2019

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) 

BURMISTRZ  PEŁCZYC
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy

Nieruchomości niezabudowane, położone przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczone wg. ewidencji gruntów

- działka nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha,

- działka nr 353/7 o powierzchni 0,0865 ha,

- działka nr 353/8 o powierzchni 0,0874 ha,

- działka nr 353/9 o powierzchni 0,0883 ha.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w pośredniej strefie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Wlkp - Recz w sąsiedztwie nieruchomości handlowej i usługowych.

Dla zbywanych nieruchomości brak jest aktualnego Planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar z którego pochodzą oferowane nieruchomości opisuje jako tereny zabudowane i zurbanizowane.

W przeszłości dla przedmiotowych nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dla oferowanych nieruchomości mogą zostać wydane nowe decyzje o których mowa wyżej, wyznaczające nowe funkcje,  na wniosek zainteresowanych osób.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00032339/5, a działy III i IV w/w. księgi nie zawierają zapisów ograniczających rozporządzenie nieruchomościami

Cena wywoławcza wynosi 551.300,00  zł  (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2019 r o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 13 października 2019 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia