Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
W Urzędzie Stanu Cywilnego czeka na państwa Justyna Wajda.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1) Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów.
2) Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństw, zgonów.
3) Nanoszenie wzmianek dodatkowych przypisów w aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji administracyjnych, wyroków sądu oraz zawiadomień innych Urzędów Stanu Cywilnego.
4) Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących :
a) prostowania aktu stanu cywilnego,
b) uzupełnienie treści aktu cywilnego,
c) odtworzenia treści aktu cywilnego,
d) rejestracji zdarzenia mającego miejsca za granicę, nie zarejestrowanego w zagranicznych księgach USC,
e) transkrypcja aktu zagranicznego,
f) zawarcia związku małżeńskiego przed terminem określonym w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
5) Wydawanie zaświadczeń :
a) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
b) o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
c) potwierdzenia zgłoszenia zawarcia małżeństwa,
d) o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
6) Przyjmowanie oświadczeń o :
a) wyborze imienia i nazwiska, zmianie imienia dziecka,
b) uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c) powrocie rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
d) braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
7) Przyjmowanie oświadczeń w formie uroczystej o wstąpienie w związek małżeński.
8) Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą i placówkami państw obcych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz wykonywania postanowień wynikających z umów międzynarodowych.
9) Organizacja jubileuszy 50 - lecia pożycia małżeńskiego.
10) Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
11) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia.

Dokumenty do pobrania:

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR WYŚCIGU SMOCZYCH ŁODZI I ŚWIĘTA TATARAKU 2021

pipe

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok