Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce

"Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce"

W dniu 22 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Pełczyce została podpisana umowa o dofinansowanie operacji: „Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce”

Operacja jest realizowana  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD,
w ramach celu „Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Beneficjent: Gmina Pełczyce
Kwota dofinansowania: 85.000 zł 

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa atrakcyjności turystycznej przestrzeni w obszarze jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce poprzez stworzenie miejsca cumowania łodzi

W wyniku realizacji operacji planuje się osiągnięcie  następujących wskaźników:

  • Liczba działań polepszających infrastrukturę  wodną – 1 szt.;
  • Liczba operacji w zakresie wspierania i wykorzystywania atutów  środowiska naturalnego na obszarach  rybackich , w tym operacji na rzecz  łagodzenia zmiany klimatu – 1 szt.

W ramach projektu powstanie   "Miejsce cumowania łodzi wraz  z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce". Celem zadnia jest budowa miejsca cumowania łodzi i umocnienie brzegu jeziora Duży Pełcz przy plaży miejskiej w Pełczycach wraz z stabilizacją lustra wody w jeziorze.

Tags:

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW


-LETNIA BIESIADA PEŁCZYCKA 2024-

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Logo GBS BankSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

enerisSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024


SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok