Rejestr działalności regulowanej

Informacja w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pełczyce prowadzi Burmistrz Pełczyc.

Wpis do  rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Pełczyc na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3. Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych);

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

a)     firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

b)     oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c)     podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek o wpis do rejestru(1).doc)Wniosek o wpis do rejestru 32 kB

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW


-LETNIA BIESIADA PEŁCZYCKA 2024-

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Logo GBS BankSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

enerisSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024


SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok