Ogłoszenie z dnia 12.07.2019 - Przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)

BURMISTRZ  PEŁCZYC

ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

stanowiących mienie komunalne gminy

1) Działka niezabudowanego gruntu położona w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej strefie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151m Gorzów-Recz.

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego i dla obszaru z którego pochodzi oferowana nieruchomość została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określająca wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00026465/6

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00  zł  (czterdzieści tysięcy)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2) Działka niezabudowanego gruntu położona w Pełczycach i oznaczonego wg ewidencji gruntów nr 633/8 o powierzchni 0,2543 ha,

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  peryferyjnym obszarze miasta i wchodzi w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pełczyce

Dla zbywanej nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00004314/9

Cena wywoławcza wynosi 54.000,00  zł  (pięćdziesiąt cztery tysiące)

Nabywca nieruchomości jest zwolniony z płatności podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 12 sierpnia 2019 r od godziny 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanych wyżej cen wywoławczych na wybraną nieruchomość w terminie do 9 sierpnia 2019 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR WYŚCIGU SMOCZYCH ŁODZI I ŚWIĘTA TATARAKU 2021

pipe

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok