Ogłoszenie z dnia 22.08.2019 - Przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450)


BURMISTRZ  PEŁCZYC ogłasza publiczny przetarg ustny 
na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Działka  niezabudowanego gruntu, położona w Pełczycach przy ul.Pełczyk i oznaczona  wg ewidencji gruntów nr 144 o powierzchni 0,2450 ha.

Oferowana do sprzedaży nieruchomość zlokalizowana jest  w pośredniej strefie miasta przy drodze powiatowej nr 2213Z Pełczyce-Krzynki.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1C/00035242/9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ciężarów ograniczających swobodne rozporządzanie.

Cena wywoławcza wynosi  88.000,00  zł  (osiemdziesiąt osiem tysięcy).

Nabywca nieruchomości zwolniony jest z płatności  podatku VAT.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanej nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 26 września 2019 r. o godzinie 10,00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej  ceny wywoławczej  nieruchomości w terminie do dnia 23 września  2019 r. gotówka lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007. Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym  i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2022

pipe

Logo GBS Bank

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok