„Bo rodzina jest najważniejsza- zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce”

Projekt „Bo rodzina jest najważniejsza- zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce” nr RPZP.07.06.00-32-K022/20-00 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sprawnego systemu usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Gminie Pełczyce w okresie od I 2021 r. do VI 2023 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęte 516 osób ( w tym 210 dorosłych i 306 dzieci) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym.

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie:

 1. Prowadzenie specjalistycznego punktu wsparcia rodzin, w ramach którego będą prowadzone:
 • terapia uzależnień,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • opieka asystenta rodziny.
 1. Akademia rodzin, w tym:
 • warsztaty dla rodziców, z zapewnioną opieką w tym czasie dla dzieci,
 • okolicznościowe spotkania i wyjazdy integracyjne dla uczestników.

    III.   Działania profilaktyczne w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej w gminie, w tym:

 • zajęcia integracyjne (ceramika, malarstwo, plastyka, rękodzieło),
 • przedstawienia teatralne oraz dni integracji rodzin w 18 miejscowościach gminy,
 • wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki.

Budżet projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu- 632 800,00 zł, w tym:

- ze środków europejskich-  537 880,00 zł,

- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa- 30 240,00 zł,

- wkład własny- 64 680,00 zł.

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok