Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno

Nazwa projektu: Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.09.03.00-32-0062/19 z 16.03.2020 r.
Źródło finansowania:
1. EFRR -Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.09.00.00 -Infrastruktura publiczna
Działanie nr RPZP.09.03.00 spieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
2. Budżet Państwa
3. Gmina Pełczyce

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez:

 • Zagospodarowanie centralnego placu w Przekolnie, po byłym zbiorniku wodnym.
 • Zagospodarowanie placu przy świetlicy i bibliotece dla poprawienia warunków organizacji corocznych dni Integracji Rodzin, jak również do celów spotkań osób dorosłych.
 • Modernizacja obiektu świetlicy wiejskiej (termomodernizacja świetlicy wiejskiej i biblioteki (jeden budynek) poprzez docieplenie ścian budynku warstwą styropianu (zmniejszenie kosztów ogrzewania).
 • Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu świetlicy.
 • Utworzenie bezpiecznego przystanku dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół oraz przedszkola – poprzez zagospodarowanie terenu przystanku oraz remont infrastruktury (chodniki, zadaszenie).
 • Remont zbiornika p.poż w centrum wsi (obecnie powoduje zawodnienie okolicznych terenów publicznych).
 • Remont dróg i ścieżek komunikacyjnych w centrum wsi (w tym okolice boiska), ze względu na ich znaczny stopień degradacji.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Inwestycja przyczyni się do zrewitalizowania zdegradowanej przestrzeni gminy przyczyniając się do ożywienia społeczno-gospodarczego na omawianym obszarze, a przede wszystkim do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszeniu ryzyka wykluczenia społecznego

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 • Kwota dofinansowania: 971 720,93  PLN, z tego:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 842 158,14  PLN,
  - z Budżetu Państwa: 129 562,79 PLN
 • Całkowita wartość projektu: 1 295 627,96  PLN

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok