kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6360666

Obsluga techniczna
ALFA TV

Rewitalizacja

Gmina Pełczyce otrzymała dofinansowanie na walidację celów i aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2010-2020

 

W Konkursie organizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju Gmina Pełczyce otrzymała dotację na realizację „Przygotowania programów rewitalizacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki KPO (EFS, EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania projektów będą środki budżetu Państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne,  techniczne czy środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów ( w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie ( poszczególne działania pomiędzy sobą), oraz zewnętrznie ( z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną.

Informacje dotyczące Programu Rewitalizacji będą aktualizowane na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego w Pełczycach www.pelczyce.pl w niniejszej zakładce.

Wszelkich informacji na temat projektu i wszystkich działań z nim związanych udzieli Anna Szmurło e -mail: a.szmurlo@pelczyce.pl, tel. 95 768 50 48

 

AKTUALNOŚCI

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia