kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6360754

Obsluga techniczna
ALFA TV

Gmina

 

Gmina Pełczyce

 

Gmina Pełczyce jest położona w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Jej powierzchnia wynosi 200,8 km², a liczba mieszkańców przekracza nieznacznie 8 tys. Bliskość do granicy państwa (ok. 100 km), do ośrodków wojewódzkich Szczecina (80 km) i Gorzowa Wielkopolskiego (40 km), do stacji kolejowej (20 km) oraz lotnisk: Goleniowa (100 km) i Berlina (200 km) sprawia, iż szybko można dotrzeć do gminy.

Gmina Pełczyce od wielu lat realizuje poważne inwestycje w zakresie infrastruktury uzbrojenia sieciowego. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane i skanalizowane. W tym systemie pracują nowoczesne stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie. Połowa obszaru gminy jest objęta siecią gazową. Dobry i ciągle poprawiający się stan dróg, przebiegających przez gminę, umożliwia bezpieczną i sprawną komunikację. Niewątpliwym atutem gminy jest posiadanie terenów inwestycyjnych, które od niedawna weszły w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W obszarze gminy funkcjonują 2 zespoły szkół obejmujące szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane w Pełczycach i Lubianie) oraz 2 szkoły podstawowe (w Będargowie i w Chrapowie). Obiekty oświatowe są zmodernizowane, o nowoczesnej bazie dydaktycznej i sportowej, na którą składają się m.in. sale komputerowe i językowe, hale i boiska sportowe. Na terenie miasta działa miejsko-gminne przedszkole umieszczone w nowo wybudowanym i dobrze wyposażonym obiekcie. Sprawnie funkcjonuje Ośrodek Kultury w Pełczycach oraz wyremontowane i coraz lepiej wyposażone świetlice wiejskie. Organizowane są cyklicznie imprezy kulturalno-rozrywkowe, które przyciągają nie tylko mieszkańców gminy, ale także gości z zewnątrz.

Podstawową bazą rozwoju sportu w gminie są nowoczesne obiekty sportowe w postaci wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchniach syntetycznych (korty tenisowe, boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną), stadion miejski oraz sale sportowe. Działa tu kilka klubów sportowych, w których można uprawiać wybrane dyscypliny sportu.

Walory turystyczne (m.in. bogactwo jezior, częściowe położenie w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym) oraz ekologiczny charakter gminy spowodowały, iż polityka gminy skierowana jest na wykorzystanie i zagospodarowanie naturalnych bogactw.

Obecnie realizowanych jest kilka inwestycji z tego zakresu na terenie miasta. Nad jeziorem Duży Pełcz budowana jest plaża miejska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: hangaru mariny, slipu łodziowego, boisk do gry w siatkówkę, budynku recepcji, pola do karawaningu wraz z nowym szlakiem komunikacyjnym. W wyniku podjętych działań zmierzających do wykształcenia się terenów zagospodarowania turystycznego, na bazie istniejących zbiorników wodnych, realizowana jest budowa kanału wodnego łączącego 4 miejskie jeziora, co umożliwi uprawianie turystyki kajakowej. Ponadto w najbliższym czasie zostanie zagospodarowany teren wokół jezior Panieńskie i Stawno – powstanie ścieżka spacerowa z miejscami do rekreacji i wypoczynku. W trakcie realizacji jest również podjęta rewaloryzacja parków miejskich, w których budowane są ścieżki spacerowe oraz miejsca wypoczynku.

Wszystko to sprawia, iż Gmina Pełczyce ma ogromną możliwość i szanse na rozwój. Wykorzystanie posiadanego potencjału może sprawić, że stanie się „perełką” turystyczną w regionie. Kompleks działań i inwestycji podjętych przez władze samorządowe jest spójny i kierunkowy, perspektywicznie umożliwi tworzenie i rozwój firm i usług w zakresie turystyki, przyciągnie turystów i kolejnych inwestorów.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia