Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu

2014

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2014 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 22,5 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

2015

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2015 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 21 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 83 %.

2016

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2016 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 19,4 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 76,79 %.

2017

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2017 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 28,8 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 31,65 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 88,84 %.

2018

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2018 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 19,59 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 81,66 %.

2019

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2019 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 26,73 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.

2020

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2020 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 0,11 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 24,23 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 99,78 %.

2021

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce w 2021 r. poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 9,37 %.

Osiągnięty przez Gminę Pełczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 26,27 %.