Podmiot odbierający odpady

  1. Na terenie gminy Pełczyce odpady odbierane są przez firmę:

ENERIS SUROWCE S.A ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. PODMIEJSKA 19
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

  • Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pełczyce niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
  • RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, EKO-MYŚL, Dalsze 36, 74-300 Myślibórz
  • Elektroodpady pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są 2 razy w roku podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

Odpady te można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pełczycach znajdującego się na ul. Rakoniew, 73-260 Pełczyce, czynny od pn-pt. w godz. 14.00-18.00.