PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALYCH (PSZOK)

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na ulicy Rakoniew w Pełczycach (teren oczyszczalni ścieków).
 •  Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-18:00. Otwarty jest również w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 10:00-14:00 i zamknięty w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca.

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 1. papier/ makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka)
 2. metale (puszki, kapsle)
 3. tworzywa sztuczne (plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, czysty styropian opakowaniowy)
 4. szkło opakowaniowe (butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane- bez zawartości) oraz budowlane (szyby okienne bez ram)
 5. opakowania wielomateriałowe katony po napojach, sokach, mleku
 6. odpady ulegające biodegradacji
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 8. zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych (nie dotyczy opon od samochodów ciężarowych i ciągników)
 9. zużyte baterie i akumulatory
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz lampy fluorescencyjne (rtęciówki, świetlówki itp.)
 11. przeterminowane leki
 12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 13. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, betonowy i ceramiczny pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, styropian, umywalki, sedesy, wanny) – w ilości do 500 kg na gospodarstwo na rok

Wymienione wyżej odpady są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie. 

PSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów:

 1. materiałów zawierających azbest
 2. części samochodowych np. reflektory, elementy karoserii itp.
 3. odpadów od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
 4. odpadów od przedsiębiorców w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne
 5. zmieszanych odpadów komunalnych
 6. opon z samochodów ciężarowych i ciągników.

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest:

 • prawidłowe posegregowanie frakcji odpadów (odpady przywiezione w jednym worku, źle wysegregowane nie będą przyjmowane do punktu)
 • samodzielne przywiezienie oraz umieszczanie odpadów w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK
 • okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Pełczyce.